Imunotolerančné okno vo výžive detí v prvom roku života. Aby sme z neho nevypadli...

Autor: Jozef Marec | 25.9.2016 o 22:24 | Karma článku: 11,34 | Prečítané:  5841x

Moje posledné dva blogy o kojení, teda Kojiť, alebo áno a Zabudnuté šestonedelie sa v diskusii otočili okrem mojej diskusnej prevýchovy na otázku zavádzania príkrmov deťom v I. polroku života. Ostalo to nedopovedané a to ma mrzelo

Keďže si vážim všetkých svojich čitateľov bez rozdielu, považujem za svoju povinnosť uviesť veci na pravú mieru. Otvorili sa mnohé otázky, ktoré sme riešili celkom zbytočne, nakoľko sú vyriešené. Len treba odpovede jednoznačne prezentovať a uviesť do života. Čo je výlučné kojenie? Čo je plné kojenie? Majú pravdu v otázke zavádzania príkrmov odborníci na detskú výživu a gastroenterológiu, alebo alergolóvia? Ako je to s odporúčaním WHO? Je relevantné pre našu kultúrno- sociálnu oblasť vyspelej Európy?

 

Otázku imunotolerančného okna som opísal  v predošlom  na základe údajov zo slovenských zdrojov. Ako člen odbornej Slovenskej pediatrickej spoločnosti odoberám tri odborné periodiká, ktoré obsahujú, pokiaľ je to aktuálne,aj metodické a odborné usmernenia a z toho som vychádzal. Najprv z materiálov odborníkov, publikovaných na verejných portáloch a neskôr som zverejnil link na oficiálne stanovisko popredného pediatrického lídra na Slovensku profesora Kovácsa a jeho spolupracovníkov, ktorý zohľadňoval konsenzus celého vedenia Slovenskej pediatrickej spoločnosti. Táto práca vyšla v II.Q 2010 v časopise Pediatria pre prax. Nepovažoval som vôbec za potrebné skúmať zdroje a práce, na ktorých sa toto stanovisko zakladalo. Vedenie Slovenskej pediatrickej spoločnosti(SPS) má moju absolútnu dôveru a nemal som dôvod jeho stanovisko spochybňovať. Bol som však obvinený, že prezentujem nekriticky cudzie názory a stanoviská bez vlastného pohľadu. Nie je to pravda, aj odborne som sa s názorom SPS stotožnil. Značne ma však mrzelo, že vo verejnosti ostala teraz tak trochu názorový chaos v odpovediach na otázku z veľkej časti hlavne odbornú.

Rozhodol som sa preto daný problém nejako rozlúskať, pretože túto otázku považujem pre zdravie  nielen detskej, ale aj budúcej dospelej populácie za dôležitú. Ba čo viac, vzhľadom na to, že až 40% detskej populácie v rozvinutých kultúrach západného typu, kam sa napodiv radí aj Slovensko, buď trpí alebo je bezprostredne ohrozených alergiou. Ťažko by sme hľadali iný, tak závažný zdravotno- sociálny problém ako alergie. Je povinnosťou všetkých zainteresovaných hľadať príčiny a preventívne ich odstraňovať. Ťažko totiž dôjde v najbližšej dobe k zmene zmýšľania farmaceutickej lobby, ktorá síce vyrába dnes už nepreberné množstvo liekov proti alergiám, ale len proti ich klinickým prejavom. Lebo je to biznis. Látka, ktorá by priamo kauzálne zasiahla do alergického deja, zatiaľ na trhu nie je.

Zato sa to môže udiať aj bez liekov. Minimálne aspoň z veľkej časti. Teória tzv. imunotolerančného okna dnes už nie je teóriou, ale skutočnosťou overenou vedecky. Tento fakt treba výrazne vyzdvihnúť, lebo ignorovanie tohoto javu, na ktorom žiaľ mali svoj podiel aj zdravotníci, je zrejme jednou z hlavných príčin mohutného nárastu alergií hlavne za posledných 20 rokov, kedy sme forsírovali kojenie ako výlučnú metódu výživy dojčiat a ukázalo sa, že to bola chyba. Tento fakt vstupuje do popredia významného nárastu alergií aj s ohľadom na to, že tzv. hygienická teória alergií dnes mierne ustupuje do pozadia(  jej výklad je mimo záberu blogu) a stúpajú dôkazy o potrebe kontaktov s potravinovými alergénmi v istom relatívne presne vymedzenom období života.

V snahe priniesť čitateľom a hlavne kojacim či budúcim mamičkám čo najobjektívnejšie a najčerstvejšie informácie, dal som sa do práce. A samozrejme, aj aby som obhájil stanovisko  SPS, kolegov a lídrov a aj moje vlastné. Ale ani som sa veľmi nemusel snažiť, lebo nedávno uzrela svetlo sveta kniha martinských zostavovateľov a majoritných autorov, pracovníkov Detskej kliniky JLF UNM Martin( Jeseniovej lekáírskej fakulty, Martinskej fakultnej nemocnice) Miloša Jeseňáka, Petra Bánovčina a Zuzany Havlíčkovej a kol., Materské mlieko a dojčenie  v kontexte  modernej medicíny( A-medi management. Bratislava, 2015) V podstate som tu našiel odpovede na všetky otázky čitateľov ako aj odbornú podporu vlastných postojov, ktoré som verejne deklaroval. Kniha prináša podrobne všetky najnovšie a najmodernejšie poznatky ohľadne ženského mlieka, jeho zloženia, účinkov, tvorby, kojenia, a ostatného manažmentu okolo toho. Kniha vyšla pod záštitou všetkých zainteresovaných odborných spoločností na Slovensku- pediatrickej, neonatologickej, gynekologicko- pôrodníckej, imunoalergologickej,  sekcie pediatrickej gastroenterológie a výživy. To znamená, že všetky tieto spoločnosti a ich poprední odborníci jej vyslovili názorovú zhodu a podporu jej obsahu. Nevidím preto nijaký dôvod, aby boli odborné názory a stanoviská v nej obsiahnuté spochybňované na diskusných fórach a rôznych portáloch nielen  (ne)informovanými laikmi, ale ani zdravotníkmi. 

Tému zavádzania nemliečnych prídavkov počas 1. roku života, jej "timing" ale aj spôsob spracoval v publikácii popredný český detský imunoalergológ Martin Fuchs. Jednoznačne potvrdil a podporil zavádzanie nemliečnych prídavkov medzi 4. a 6. mesiacom života. Kriticky sa však stavia k termínu "tolerančné okno" a navrhuje nazvať toto obdobie " časovým intervalom vedúcim k imunologickému pochopeniu potravinových alergénov". Kapitola obsahuje presne 30 citácií prác a štúdií, z ktorých citoval

Na časovej osi biologického života človeka existuje viacero jedinečných časových intervalov,  či udalostí,  potrebných na dosiahnutie pokroku vo vývoji jedinca, alebo na iné účely. Niektoré sa už nikdy neopakujú( uvedené imunotolerančné okno, puberta) iné sa opakujú periodicky( ovulácia u žien) alebo sporadicky( gravidita+pôrod+šestonedelie).  V čase medzi 4. a 6. mesiacom života dochádza vo vývoji ľudskej imunity k udalosti, počas ktorej sa objavia v čreve a jeho sliznici biele krvinky- T lymfocyty s vysoko špecifickým poslaním- navodiť toleranciu niektorých vybraných  potravinových antigénov, ktoré sú schopné v istom čase a za istých okolností aktivovať alergickú časť imunitného systému. Táto bola pôvodne určená( a stále je) na boj proti parazitom, ktorými bol náš predchodca počas života v prírode hodne zamorený. Parazitov sme sa zbavili, ale mechanizmy na boj s nimi nám ostali a keďže nemajú nič lepšie na robote, spôsobujú alergie. Schopnosť, ako silno a či vôbec zareaguje táto časť imunity na nejaký antigén z vonkajšieho prostredia alergickou reakciou je daná z veľkej časti geneticky. Vplýva však na ňu množstvo faktorov, ktoré túto geneticky danú schopnosť modulujú- buď supresiou, alebo indukciou. Sú to tzv. faktory epigenetické a jedným z nich je aj časová korelácia prvého kontaktu potravinového antigénu s imunitným systémom človeka. Ak antigén vonkajšieho prostredia, hlavne potravy unikne v správnom čase imunitnému dohľadu, môže robiť neskôr problémy a stane sa alergénom.

Nie všetky potraviny a nie všetky ich zložky majú schopnosť stať sa alergénmi. Potravinových alergénov je asi sto a sú to hlavne bielkoviny - peptidy, prípadne zložené molekuly bielkovín a cukrov- glykopeptidy. Proces aktivácie alergén potláčajúcich bielych krviniek v ľudskom čreve je programovaný geneticky. Genetické programovanie je čosi ako programátor v automatickej práčke. Ten sa otáča a postupne spúšťa potrebné programy. V genetickom kóde človeka fungujú podobné programátory, ktoré na našej biologickej časovej osi spúšťajú, alebo blokujú jednotlivé deje. Schopnosť "imunologicky pochopiť" čiže v budúcnosti tolerovať potravinové alergény je v našej imunite naprogramovaná práve na toto obdobie. Je preto potrebné poskytnúť organizmu kontakt s týmito antigénmi, aby sa z nich nestali neskôr alergény.

Autor kapitoly o zavádzaní nemliečnych prídavkov medzi 4. a 6.mesiacom života doktor Martin Fuchs uvádza aj niekoľko  názorov z najnavštevovanejších diskusných fór s vlastným komentom: Skôr než k nim pristúpim, povedzme si aký je rozdiel medzi výlučným a plným kojením. Výlučné kojenie je také, kedy dieťa okrem mlieka svojej matky nedostáva žiadne iné potraviny. Plné kojenie je také, kedy matka dáva dieťaťu nemliečne príkrmy ale nedáva mu mliečne formuly na báze kravského mlieka, nakoľko ho stále kojí.

citát: materské mlieko obsahuje všetko, čo dieťa potrebuje, preto som výlučne kojila, pokiaľ to šlo( viac ako rok. odpoveď: toto tvrdenie je zavádzajúce až nebezpečné. Musí byť korektne určený vek, pre ktorý to ešte platí a to je ukončený 4. maximálne však šiesty mesiac, kedy už hrozí dieťaťu napr. nedostatok železa.

citát: pár mesiacov odkladu nemliečnych príkrmov nezaškodí, je to najlepšia prevencia alergií. odpoveď: je to presne naopak

citát: myšlienka imunologického okna sa nezakladá na žiadnych vedeckých dôkazoch. odpoveď: hlboký omyl, "okno imunologickej tolerancie" bolo a stále je založené na štúdiách, dnes dokonca prospektívnych a placebom kontrolovaných

citát: neexistuje jediný dôkaz, jediná štúdia, ktorá by ukazovala, že výlučne kojené deti do 6 mesiacov sú z hľadiska alergií horšie, ako  keby sa im príkrmy dávali skôr. Ani jedna. Odpoveď:  nebezpečná lož. Nepodpísaný autor popredného slovenského serveru sa hlboko mýli a mätie tak širokú verejnosť( hej, aj na tomto serveri funguje niekoľko diskusných celebrít, čo majú patent na všetko, pozn. aut.blogu). Existuje hneď niekoľko desiatok vysoko uznávaných štúdií, ktoré potvrdzujú opak. Deti výlučne kojené do 4.- 6. mesiaca sú na tom z hľadiska výskytu alergií preukázateľne lepšie než tie, čo boli výlučne kojené 6 a viac mesiacov.

 citát:  Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) má výlučné kojenie do 6 mesiacov zakotvené vo svojich odporúčaniach. Odpoveď:  To je síce pravda, ale štúdie o ktoré sa WHO opiera majú závažnú metodologickú chybu. Pochádzajú hlavne z rozvojových krajín, kde sú problémy zabezpečiť nezávadnú vodu a potraviny. Preto je výlučné kojenie prevenciou pred závažnými infekciami zažívacieho traktu. SR,ani ČR medzi takéto zeme nepatria, naopak, patria medzi zeme s najvyššou alergickou záťažou-

Dodávam, že pridávanie nemliečnych potravín vôbec nemusí viesť k poklesu kojenia, záleží aké množstvo príkrmu matka zvolí, aké je dieťa jedák, ktoré príkrmy mu chutia viac, ktoré menej. Nie je nevyhnutné nahrádzať celé kojenie nemliečnym príkrmom, každopádne je vhodné nemliečne jedlo ponúknuť pred kojením, kedy je dieťa hladné a a na ponúkané jedlo "sa chytí".

Nie je možné ani účelné vypisovať tu všetkých 30 citácií za touto kapitolou. Uvediem jednu štúdiu, ktorú autor dáva ako klasický dôkaz. Má názov  LEAP (The Leraning Early about Peanut Allergy) a ktorá podľa neho vyráža dych aj najväčším pochybovačom. Do štúdie boli v rokoch 2006 až 2009 zaradené deti medzi 4. až 11. mesiacom života s ťažkým atopickým ekzémom a/alebo alergiou na vajcový bielok. náhodne boli rozdelené do dvoch skupín. Všetky deti v oboch skupinách boli pred zaradením do skupín vyšetrené kožným testom na arašidový alergén. Za pozitívny bol považovaný kožný pupenec 1-4 mm v priemere  Jednej z nich bolo podávané týždenne 6 gramov arašidovej bielkoviny. Ide o jeden z najagresívnejších alergénov vôbec. V druhej skupine platil striktný zákaz konzumácie čo len stôp arašidov. Opatrenie trvalo 60 mesiacov, čiže 5 rokov. V skupine bez arašidov bol zistený 7x vyšší nález pravej alergie na arašidy oproti skupine, čo od 4,mesiaca dostávala arašidy!!!( 13,9%  oproti 1,9%). U detí, ktoré už v deň zaradenia do štúdie mali pozitívny kožný test na arašidy bol rozdiel v prospech "arašidovej" skupiny trojnásobný( s vyšším základným stupňom alergie) a síce 10,9% ku 35,7%!

Výsledok tejto štúdie jednoznačne potvrdzuje, že správne načasované zaradenie potravín aj s vysokým alergizujúcim potenciálom  významne znižuje pravdepodobnosť výskytu alergie v neskoršom období. Túto skutočnosť treba seriózne doceniť a prezentovať, nakoľko sa ukazuje ako jedna z najschodnejších nemedikamentóznych možností boja proti alergiám.

Na záver mi nedá konštatovať , že mi nie je jasné, prečo sa pred rokmi zmenil spôsob výživy detí do 1.roku života, kedy sa prešlo zo zmiešanej stravy v prvom polroku( ovocné šťavy a kaše, zeleninovo- mäsové polievky, vajíčka) na výlučné kojenie do pol roka života. Vo svetle poznatkov, ktoré som uviedol sa ukazuje ako kontraproduktívne aj nezmyselné  predpisovanie tzv. HA  formúl( hypoalergénnych) u detí po ukončenom 4.mesiaci života a to aj u rizikových detí, t.j. kde existuje rodinná záťaž. Genetika zohráva vo vývoji alergie svoju úlohu, ale epigenetické faktory sú ďaleko dôležitejšie, než sa predpokladalo. A strava je jeden z týchto najvýznamnejších faktorov. Prvé alergie, ktoré sa v detskom veku vyskytujú sú totiž práve potravinové( kravské mlieko- atopický ekzém) ktoré potom tzv. atopickým pochodom smerujú k alergiám dýchacích orgánov: senná nádcha - astma.

Štúdiu LEAP si možno vygúgliť,. Knižka Materské mlieko  a dojčenie v kontexte modernej medicíny martinských zostavovateľov  už bude zrejme pre veľký záujem vypredaná. Avšak vzhľadom na dôležitú a zásadnú problematiku, ktorú objasňuje sa zrejme skoro dočká reedície.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Stratová poisťovňa rozdala desaťtisíce na odmenách

Bývalé vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne si napriek odhadovanej strate desiatok miliónov eur rozdelilo odmeny vo výške 41-tisíc.

KOMENTÁRE

Symboly teta Anka, masér Kostka a celá VšZP

Ani polícia, ani Drucker sa s riešením situácie v štátnej poisťovni nepretrhnú.


Už ste čítali?