Očkovať, alebo áno?

Autor: Jozef Marec | 19.7.2016 o 15:39 | (upravené 10.8.2016 o 21:15) Karma článku: 10,78 | Prečítané:  86593x

Vstupujem na tenký ľad. Ale vstupujem naň s jasným vedomím a čistým svedomím, vyzbrojený presvedčením a životnou skúsenosťou. Preto sa necítim ako holý v tŕní, lebo presvedčenie je najlepšia ochrana...

Našťastie, preč sú časy, kedy v Európe vyčíňali nebezpečné ochorenia, ktoré v tisícoch kosili, alebo mrzačili ľudí. Žiaľ, išlo v prvom rade o deti, ktoré podliehali ochoreniam, nesúcim  síce eufemizmus „detské“, ale detsky sa vôbec nechovali.  

Detská obrna – akútna poliomyelitída zanechávala zmrzačené, ochrnuté deti, záškrt bol nevyspytateľným ochorením, ktorý hrozil smrťou udusením, čierny kašeľ spôsoboval deťom nevýslovné utrpenie, najmä tým, čo ho prežili. A osýpky, ak sa dobre „vysypali“ dieťaťu sa uľavilo. Ale niesli so sebou nebezpečenstvo minimálne desať percent ťažkých, ba smrteľných komplikácií a ďalšie neskoré riziko rozvoja chronického, neliečiteľného ochorenia mozgu.

Keď vakcíny skutočne pomáhajú

Vďaka vakcinácii už azda tri desiatky rokov nepoznáme na Slovensku obrnu, záškrt, osýpky, čierny kašeľ je pomerne ojedinelý u neočkovanej populácie – dorastencov a mladých dospelých. Veľmi významne sa znížil výskyt detskej tuberkulózy, prakticky sa nevyskytuje tetanus - obávané ochorenie zo špinavých rán. 

Pravda, aj dnešná doba má svoje strašiaky – zmutované vírusy chrípky, hemoragické horúčky, AIDS a podobne. Dnes je však boj proti týmto infekciám riadený viac tajnými službami a farmaceutickými firmami, ako odborníkmi. Nie o tom však chcem.

Bývalé Československo malo vďaka „neľudskému“ komunistickému režimu najkvalitnejšie prepracovanú preventívnu starostlivosť o deti a dorast, ktorej súčasťou bolo samozrejme aj očkovanie. Závidel nám ju celý svet a naši odborníci – epidemiológovia boli v celom svete uznávaní a vyhľadávaní. Napr. môj učiteľ z fakulty, profesor Straka bol členom svetového tímu, ktorý v roku 1977 likvidoval v Somálsku posledné ohnisko čiernych kiahní – varioly.  Samozrejme, nebol to výmysel socialistického zdravotníctva. Na prahu éry očkovania stáli takí „preborníci“ ako Robert Koch, Louis Pasteur a ďalší, ktorí s nasadením vlastných životov dali ľudstvu do vienka tieto obrovské dary.

Neočkovať je dnes moderné

V súčasnosti však aktívna imunizácia, ako sa očkovanie odborne nazýva, prežíva nepriaznivé obdobie s množstvom kontroverzných názorov, obmedzovaní a odsudzovaní. Narastá počet rodičov, ktorí odmietajú dať svoje deti očkovať pod rôznymi zámienkami a štátna administratíva im vychádza v ústrety. Bohužiaľ, často bez odborných podkladov a dôkazov.

Ani ako detský  lekár proti tomu nič nezmôžem a tak sa cítim povinný aspoň zaujať stanovisko, či podať vysvetlenie. Mnohí z odporcov očkovania totiž nemajú ani dunstu o tom, čo to vlastne je, čo pri tom v organizme prebieha a ako sa to prejaví. Odmietajú očkovať svoje deti, lebo sa to nosí, lebo to písali v bulvári, lebo to zakazuje sekta... a mnohí ani vysvetlenie nemajú. Tak nech teda vedia, že...

Čo to očkovanie vlastne je

Očkovanie - imunizácia je jedným zo spôsobov nadobúdania aktívnej obrany proti infekčným chorobám. Hovorí sa tomu aj aktívna imunizácia, čiže vytvorenie takej odolnosti, ktorá aj napriek nákaze, napriek preniknutiu infekcie do organizmu zabráni vypuknutiu ochorenia. Človek sa stáva imúnny voči danému ochoreniu.

Aby sme sa vysomárili z tých pojmov, povedzme si najprv to menej podstatné. Imúnnym voči ochoreniu sa môže človek stať v podstate dvomi spôsobmi  a to aktívne a pasívne. Poslanecká imunita tu našťastie nefunguje. O pasívnom spôsobe hovoríme vtedy, ak do organizmu nakazeného človeka dodáme už hotové obranné látky, ktoré vznikli  v inom organizme.

Tento spôsob sa používa vtedy, ak je pacient v bezprostrednom ohrození infekciou a na aktívnu imunizáciu niet dosť času. Pasívne sa obranné látky podávajú väčšinou formou tzv. hyperimúnnych sér. Vyrábajú sa so zvieracej krvi zvierat umelo nakazených infekciou. Po určitom čase, keď už má zviera v krvi dostatok protilátok, odoberie sa mu krv a oddelí sa z nej sérum. To sa ďalej vyčistí od najťažších alergénov a koncentruje sa, aby obsah protilátok bol v čo najmenšom objeme séra čo najvyšší.

Čo sa deje v imunitnom systéme

Aktívna imunizácia je proces podobný, akurát že sa deje v organizme samotného imunizovaného človeka. Aj tu prichádzajú do úvahy dve zásadné možnosti aktívnej imunizácie. Tou prvou je choroba samotná. Mnohé infekčné ochorenia, ak ich človek prežije, zanechávajú dlhodobú, niekedy doživotnú imunitu.

Zárodky preniknú do organizmu, vyvolajú búrlivú obrannú reakciu vo všetkých líniách nesmierne zložitého imunitného systému. Navonok sa to prejaví horúčkou a ďalšími sprievodnými znakmi. Vznikajú obranné látky a obranné bunky špeciálne a výlučne proti danej infekcii. Bojujú z nepriateľom až do konca, či už úspešného, alebo nie.

Časť imunitných buniek, ktorá tvorí protilátky, si túto činnosť zapamätá a uloží do svojho genetického kódu. A keďže tieto bunky sa vďaka intenzívnemu deleniu udržiavajú v organizme po celý život, človek bude mať stále istú hladinu protilátok proti danému ochoreniu k dispozícii. A ak sa s tou istou infekciou stretne niekedy znovu, objaví sa tzv. booster efekt. Protilátky ktoré už má sa ihneď zapoja do boja a mohutne, dvoj – štvornásobnou rýchlosťou sa začnú vytvárať nové, ktoré hravo infekciu zlikvidujú. Na tú istú chorobu človek už nikdy neochorie.

Nuž a presne toto isté sa deje v imunitnom systéme aj pri očkovaní. Je tu však jeden zásadný rozdiel. Očkovanie totiž, na rozdiel od infekcie, nesmie vyvolať ochorenie, ale len tvorbu protilátok! Je to vôbec možné? Pravdaže že áno a možností je viac. Buď sa ako vakcína použijú mikróby usmrtené, alebo tak výrazne oslabené (BCG vakcína proti TBC), že nebudú schopné vyvolať klinické vonkajšie prejavy infekcie, ale tvorbu protilátok áno. Moderné vakcíny sú však ešte „vymakanejšie“ a bezpečnejšie. Namiesto celých tiel mŕtvych mikroorganizmov sa použijú len isté fragmenty, či frakcie, ktoré sú schopné vyvolať imunitu.

Jedna dávka vakcíny len málokedy vyvolá takú mocnú tvorbu protilátok ako samotné ochorenie. Preto je treba na dosiahnutie plného efektu niektoré vakcíny v rámci tzv. základného očkovania podávať opakovane v presne stanovených intervaloch. Napr. očkovanie proti kliešťovej encefalitíde sa podá prvá dávka, druhá o 4 - 6 týždňov a tretia o rok. To je tzv. základné očkovanie. Nezanecháva však celoživotnú imunitu, preto sa musí robiť preočkovanie každé tri roky, aby sa tvorba protilátok proti tomuto nebezpečnému ochoreniu mohutne obnovila.

Niektoré vakcíny však nechávajú už po základnom očkovaní dostatočne dlhú obranyschopnosť a preočkovávať netreba. To vedia najlepšie praktickí pediatri, ktorí dodržiavajú tzv. očkovací kalendár. Nuž, azda mi dáte za pravdu, že lepšie je nadobudnúť obranyschopnosť proti infekcii očkovaním, ako prekonaním ochorenia. Nezaočkovaní jedinci ochorieť nemusia, ale keď ochorejú, stojí to za to.

Očkovanie už toho dokázalo veľa  

Dlhé desaťročia skúseností s očkovaním dostatočne presvedčivo dokázali, že očkovanie je vysoko efektívny úspešný spôsob boja proti nebezpečným infekčným chorobám a nepatrný počet nežiaducich reakcií ďaleko preváži obrovské blaho a dobrodenie pre ľudstvo.

Desaťročia skúseností s očkovaním po celom svete vyvrátili obavy z nárastu porúch imunity, nádorov, reumatických, či iných ochorení, spôsobených očkovaním. Isteže, vyskytli sa veľmi zriedkavé prípady závažných reakcií, ktoré by mohli mať súvislosť s prebehnutým očkovaním. Ale koľko by bolo umretých, či napr. detskou obrnou (poliomyelitis anterior) zmrzačených detí, keby sa neočkovalo?

Moji najstarší spolupracovníci tiež spomínali, koľko úzkosti a strachu prežívali, keď malo dieťa záškrt, čierny kašeľ, či komplikované osýpky. Často im nedokázali pomôcť a deti im pred očami umreli. Iste, choroba samotná je síce prirodzená, ale veľmi nebezpečná cesta k získaniu obranyschopnosti. Na druhej strane, vakcíny neobsahujú, snáď okrem konzervantu, nič iné, ako prirodzené infekčné mikroorganizmy, či súčasti ich tiel. 

Môj názor je, že odmietanie očkovania je prejavom hrubej arogancie voči zdraviu vlastného dieťaťa, že je prejavom pohŕdania  životom a hlúpym, prázdnym gestom bez racionálneho obsahu. Mnohí rodičia sa oháňajú rôznymi právami dieťaťa, lebo si niekde niečo prečítali a podobne. Áno, existuje Charta práv dieťaťa, to je pravda. Ale najzákladnejším právom v nej je právo na nerušený a harmonický psychický a fyzický vývoj a na život v zdraví.

Zaslepení rodičia nedoprajú svojmu dieťaťu istotu ochranného očkovania a z vlastného egoizmu ho vystavujú nadmernému a zbytočnému riziku. A nielen svoje dieťa, ale aj široké okolie. Otvorená Pandorina skrinka odmietnutých očkovaní totiž vytvorí celé populácie nezaočkovaných detí, ktoré z času na čas „navštívi“ nejaká epidémia.

Neočkované dieťa ohrozuje aj tie ostatné

Žiaľ musím upozorniť, že ani moderná medicína nevie bojovať s pliagami ako detská obrna, či zhubné formy osýpok. A ak by sa niekto chcel ešte oháňať právami dieťaťa, mal by si uvedomiť, že dieťa má aj právo na oboch rodičov, na lásku a starostlivosť v harmonickej rodine. Práve toto rodičia deťom často nedoprajú, ale detských práv majú plné ústa. Neuvedomujú si, že sú to práve oni, ktorí musia byť garantmi a sprostredkovateľmi práv svojich detí.

Nie spoločnosť, nie ulica, nie škola ani zdravotníci, ale oni, rodičia – matka a otec! Jednou z najčastejších otázok odporcov očkovania je - ako môže neočkované dieťa nakaziť ostatné, keď je zvyšok populácie preočkovaný? Toto nechápu. Nuž, niet nič jednoduchšie. Očkovanie totiž prebieha po istej časovej osi. Zhruba vo veku troch mesiacov sa pichá povedzme o. i. záškrt. Čiže  napr. vo veku 2 mesiacov dieťa  EŠTE NIE JE CHRÁNENÉ OČKOVANÍM!!!

Kontakt s neočkovaným dieťaťom, ktoré je povedzme už nakazené ale ešte nie choré má aj pre toto dieťa, ktoré rodičia zaočkovať chcú fatálne následky. Jeho šanca prežiť záškrt je cca 50 % ba i menej. Lebo hoci sa infekcia antibiotikami zvládnuť môže ak sa stihne, dieťa môže umrieť neskôr na ťažké poškodenie srdca záškrtovým toxínom, ktorý poškodzuje myokard a jeho produkciu antibiotiká neovplyvnia.

Takže v tomto je obrovské riziko úmyselne nezaočkovaných detí medzi deťmi, ktoré na svoj termín očkovania ešte len čakajú!!! Pre toto je vyhýbanie sa očkovaniu verejným ohrozením a rodičia postihnutých detí majú právo žalovať štát za neplnenie si základných povinností- chrániť občana, ktorý chránený byť chce.

Tento trend bude zrejme pokračovať, kým sa nenájdu rozumní politici, ktorí tresnú do stola a povedia - tak a očkovať sa bude a hotovo aj napriek rôznym táraninám o občianskych právach a osobnej slobode. Súčasný postoj politikov a aj štátnych orgánov k očkovaniu je pokryteckým strkaním hlavy do piesku.

Bolo by treba kompetentným pripomenúť, že práva detí sú v tomto štáte pošliapavané oveľa hrubším a tragickejším spôsobom, než by bolo znovu zavedenie inštitútu povinného očkovania. A posledné slovo patrí rodičom, ktorí sú presvedčení, že oni najlepšie vedia, čo je dobré pre ich deti. Žiaľ, občas sa v tom tragicky mýlia.  

Boj proti mikroorganizmom

Povedzme si, ako niekedy funguje naša imunita v boji proti mikroorganizmom (MIO). Tie malé potvory majú rôzne spôsoby, ako vyvolať chorobné prejavy. Jedným zo špecialistov je vírus hepatitídy typu B. On sám o sebe vlastne neurobí s pečeňou nič také, čo by viedlo k zápalu s poškodením funkcie. On sa v pečeňovej bunke jednoducho ukryje, aby sa mohol s pomocou jej DNA pomnožiť. To pečeňovej bunke nijako zvlášť neublíži, avšak!

Tým, že dotyčný vírus do bunky prenikne, pozmení nepatrne rozloženie a typ rôznych znakov, ktoré pečeňová bunka (hepatocyt) nesie na svojom povrchu a ktoré slúžia našej imunite, aby ju  rozpoznala ako  vlastnú a neútočila na ňu. Tým však, že vírus pozmení tieto znaky na hepatocyte, naša bdelá imunita spustí poplach a jej bojové oddiely začnú hepatocyty jeden po druhom likvidovať. Tie sa rozpadnú a pomnožený vírus napáda ďalšie bunky.

Našťastie, tento proces je limitovaný,  pečeň má rýchlu regeneračnú schopnosť a poškodené bunky nahrádza, no i tak je zápal pečene typu B veľmi nebezpečným  a zákerným ochorením nakoľko môže prejsť do aktívnej chronicity, alebo spôsobiť rakovinu pečene. Tomuto dokáže zabrániť veľmi účinne protilátka proti vírusu, ktorú dopravíme do tela antisérom - pasívna imunizácia ak nemáme čas čakať na vytvorenie protilátky, alebo vakcináciou.

Vakcína sa vyrobí tak, že obsahuje v sebe len tie časti vírusu, ktoré sú schopné vyvolať tvorbu protilátok ale nie tie časti, ktoré prenikajú do hepatocytu. Lebo schopnosť spôsobiť   chorobu a vyvolať tvorbu protilátok je našťastie u väčšiny MIO oddelená. Po kompletnom očkovaní proti hepatitíde  má človek dostatok protilátok proti jej vírusu. A tak po jeho vniknutí do imunizovaného – očkovaného organizmu ho tieto protilátky pekne kompletne vychytajú, vyviažu a vyvezú ako neškodný za dedinu, kde je degradovaný upratovacími čatami špeciálnych bielych krviniek. A človek neochorie. Takto zhruba napr. funguje očkovanie proti chorobám. Sami vidíte, že je to systém veľmi efektívny a hlavne užitočný a bezpečný.

Ako vznikol mýtus o škodlivosti očkovania

Prečo teda vlastne vznikla vo svete taká obrovská kampaň zameraná proti povinnému očkovaniu detí? Prečo hnutie známe ako Antivax neberie do úvahy argumenty o miliónoch uchránených životov u detí aj dospelých práve vďaka očkovaniu? Nuž ten spúšťací moment má podobne ako mnoho a mnoho medicínskych „prúserov“ dvoch spoločných menovateľov - populizmus a peniaze.

Nechcem do toho zaťahovať politiku, nakoniec ku cti britskej vláde a jej odborníkom slúži, že sa nakoniec snažili obrovské škody aspoň čiastočne napraviť a rehabilitovať. Pokúsim sa trošku rozmotať to klbko, ktoré je tak komplikované, že to nevymyslíš. Je to však nutné, aby súčasný čitateľ pochopil, že to čo sa udialo, je asi najväčší hoax v dejinách medicínskej publicistiky. 

Na počiatku bol totiž britský chirurg Dr. Andrew Wakefield. Poviete si - no čo už môže mať spoločné chirurgia s očkovaním detí? Ale verte, neverte, má. K uvedenému lekárovi  začali od istého času chodiť mamičky s deťmi vo veku pol druha až tri roky s údajom, že sa sťažujú na bolesti bruška, prípadne tie menšie kričia od bolesti pre  brušné koliky. Dr. Wakefield podrobil deti rôznym vyšetreniam a v podstate nezistil nijaké závažnejšie anomálie až na to, že u niektorých detí sa v mikroflóre čreva našiel, asi ale celkom náhodou anaeróbny bacil nazvaný Suterella, sp.

Nedospelo sa však k záveru, či tento mikrób má naozaj na svedomí bolesti brucha u detí či nie. Podnikavý Dr. Wakefield sa však chytil niečoho celkom iného. Niektorí rodičia sa mu zdôverili, že zároveň s bolesťami brucha pozorovali u detí zvláštne prejavy v správaní - rozpad vzorca sociálneho chovania v rodine, kolektíve MŠ, emocionálny regres a podobne. Skrátka opísali mu prejavy počínajúceho autizmu, ktorý sa práve v tomto veku začína u detí prejavovať. 

Ešte stále sa však nič nedialo, kým si niektorí rodičia nespomenuli, že dieťa bolo v tom čase očkované  tzv. MMR vakcínou (measles – osýpky, mumps- príušnice, rubella – ružienka). Toho sa podnikavý doktor Wakefield chytil a z chirurga sa stal epidemiológ a infektológ ako mávnutím prútika. A hoax bol na svete – očkovanie MMR vakcínou je príčinou autizmu!!!

Lenže pán doktor sa nielenže prerátal, ale vykľul sa z neho pekný podliak. Okamžite zvolal tím naklonených odborníkov a vypracovali štúdiu o príčinách autizmu, kde na popredných miestach bolo ako príčina uvedené očkovanie MMR vakcínou! Bez akejkoľvek   inej súvislosti, bez kontrolnej skupiny ho uverejnil v odborných časopisoch, ktoré mu to zožrali aj s navijakom. Lenže – na každú sviňu sa varí voda. Pán doktor si totiž - zrejme zámerne zamenil kauzalitu s koreláciou!

Pre vysvetlenie - kauzalita je súvislosť dvoch javov, kedy jeden z nich zapríčiňuje priamo, či nepriamo jav druhý. Príklad kauzálneho vzťahu – zvýšená spotreba cigariet zvyšuje výskyt rakoviny pľúc! Javy spolu príčinne – kauzálne súvisia. Korelačný vzťah – zároveň s vyšším výskytom rakoviny pľúc dochádza k vysokému nárastu dopravných nehôd. Oba javy sú pravdivé, avšak prakticky spolu vôbec nesúvisia. Jediné, čo ich spája je výskyt v rovnakom čase, čiže časový korelát, ale bez príčinnej súvislosti. Inými slovami zvýšený výskyt dopravných nehôd príčinne nijako nesúvisí so zvýšeným výskytom rakoviny pľúc a naopak.

A presne toto nastalo aj v pozorovaní Dr. Wakefielda. Dal si do kauzality dva vzájomne nesúvisiace vzťahy – MMR vakcináciu a počiatky prvých prejavov autizmu. Áno, prvé prejavy autizmu sa objavujú v čase očkovania detí trojvakcínou. Rovnako sa však objavujú aj u detí, ktoré očkované neboli!!! Medzi javmi nie je príčinný – kauzálny vzťah, len časová korelácia.

Očkovanie nespôsobuje autizmus

Našiel sa istý veľmi vŕtavý novinár, ktorý si všimol, že uvedený lekár vždy a zakaždým spomína len MMR vakcínu  a nikdy nie jednotlivé vakcíny - napr. proti osýpkam, príušniciam a ružienke zvlášť. Lebo po panike a hystérii z MMR vakcíny sa deti začali očkovať práve takto. A novinár prišiel na to, že Dr. Wakefield jednoducho potreboval „odrovnať“ MMR vakcínu z trhu, lebo už mal vyvinutú svoju vlastnú vakcínu len proti osýpkam!!! Preto otvoril aféru a argumenty, ktorými žiaľ podnes tzv. hnutie ANTIVAX straší ľudí - očkovanie spôsobuje deťom autizmus. Je to holý nezmysel.

Dr. Wakefield bol vylúčený z lekárskeho stavu, stíhaný za podvod a všetky odborné média sa dištancovali od jeho záverov. No ešte 20 rokov po afére sa stále dočítate na rôznych portáloch že očkovanie spôsobuje autizmus. A to i napriek tomu, že išlo len o jednu jedinú MMR vakcínu, ostatné v hre vôbec neboli, zarytí odporcovia to používajú dodnes. Je to podvod, šírenie poplašnej správy, je to trestné ale nič sa s tým nerobí. Čiže jeden argument nad všetku pochybnosť vyvrátený.

Thiomersal je stále strašiakom

Keď teda hnutie ANTIVAX neuspelo s očkovaním samotným ako príčinou autizmu vzalo si na paškál konzervačnú látku, používanú na mikrobiologickú stabilizáciu vakcín – thiomersal. Je to organická zlúčenina ortuti, obsahujúca etylortuť.  V začiatkoch vakcinácie sa totiž ukázalo, že je nevyhnutné obsah vakcíny chrániť pred kontamináciou patogénnymi mikróbmi, hlavne stafylokokmi. Tie totiž, ak sa nachádzali vo vakcínach, spôsobovali hnisavé zápaly kože, ktoré v čase absencie antibiotík končievali neraz smrteľne.

Pred cca 70 rokmi sa objavil derivát organickej ortuti - tiomersal, ktorý bol schopný v mikro množstvách  ochrániť vakcíny pred infikovaním. Používal sa masovo až do roku cca 2004. Odporcovia očkovania totiž horúčkovito hľadali dôvod ako očkovanie spochybniť poukázať na jeho riziká a tak sa vrhli na thiomersal. Ale nedokázali nič. Vychádzali totiž z vlastností anorganickej ortuti, ktorá skutočne toxická je pre mnohé orgány a systémy človeka.

Lenže - takto účinkujú v anorganickej forme mnohé prvky. Napríklad selén. Prvkový selén je jed, organicky viazaný je výživový doplnok pre srdce, olovo je jedovaté na srdce, ľadviny a krv, ale octanový obklad si bez problémov na opuchlinu dáte. Je to octan olovnatý, organické olovo. A tak ďalej. Nuž a napriek tomu, že sa nezistila žiadna príčinná súvislosť medzi obsahom organickej ortuti v thiomersale vo vakcíne a akýmikoľvek následkami, tento argument sa stále na zastrašovanie ľudí používa naďalej.

Organická etylortuť, hlavná zložka thiomersalu sa rýchlo vylučuje z tela, cca za 5 dní už jej  takmer niet. Metylortuti to trvá dvojnásobok, ale i tak nie je nebezpečná. Dnes sa už tento konzervant vo vakcínach vôbec nepoužíva, s jedinou výnimkou - vo vakcíne proti hepatitíde B, kde je jeho dávka trojnásobne nižšia ako pripúšťa americká FDA, vplyvná organizácia pre lieky a potraviny. Všetky argumenty proti očkovaniu sú postavené na starých, prežitých a vyvrátených hypotézach.

Nie som žiadnym milovníkom konšpiračných teórií, ale niekedy mi to pripadá, že práve hnutie Antivax chce  spôsobiť v Európe chaos rozširovaním nákazlivých ochorení, ktorým sa dá očkovaním predchádzať. Smrtiace epidémie detskej obrny( prosím nezamieňať s detskou mozgovou obrnou!!!) záškrtu, pravých kiahní by spôsobili nielen obrovské straty na životoch, ale aj finančné a hospodárske komplikácie a chaos v spoločnosti. Celkom slušný spôsob záškodníckeho boja, čo poviete?

Škodlivosť očkovania nebola nikdy dokázaná

Na záver môžem s čistým svedomím prehlásiť, že za vyše 30 rokov som sa stretol s jediným prípadom zápalu mozgu, ktorým sa vážne zaoberali aj odborníci, že by mohol byť spôsobený očkovaním. Ostalo to pri tom, ale nikto to skutočne vedecky nedokázal. Správy o strašných následkoch očkovania, o záchvatoch, demencii, obrnách a neviem o čom ešte nikdy neboli naozaj podložené. V drvivej väčšine prípadov išlo o súvislosť možno síce časovú, ale nikdy nie príčinnú, tak ako to popisujem hore.

Nie som žiaden spojenec farmafiriem. Som obyčajný vidiecky pediater, vedúci lôžkového oddelenia pre deti a dorast v okresnom špitáli. Nemám žiadnu odbornú ambíciu okrem tej, aby sa neublížilo zbytočne celým generáciám detí. Čo by asi robili rodičia dieťaťa zomrelého na záškrt, ktoré z vlastnej hlúposti a egoizmu nedali zaočkovať? Mal by niekto odvahu ich trestne stíhať? Lebo trestný zákon hovorí aj to, že odopretie potrebnej... a zdravotnej starostlivosti sa považuje za týranie dieťaťa. A očkovanie za potrebnú zdravotnú starostlivosť považujem. 

Preto položím na záver kacírsku otázku odporcom očkovania - čo by urobil hociktorý z vás, keby vás pohrýzol besný pes? Vzhľadom na svoje presvedčenie by ste sa teoreticky očkovať nedali. Myslím si však, že by ste leteli za doktorom ozlomkrky. Umierať na besnotu u človeka, na chorobu ktorá sa nedá vôbec liečiť, je niečo tak strašné, že si to ani neviete predstaviť a jediná pomoc ako zmierniť človeku kruté utrpenie pred smrťou je hlboký umelý spánok.

Môžu sa teraz na mňa vyrojiť odporcovia očkovania s rôznymi pseudoštúdiami a argumentmi. Ubezpečujem všetkých, že aj ja mám toho prečítané dosť.  A teraz ma môžete... ukrižovať!

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Cibulková je v semifinále, pomohla jej súperka

Kerberová bez straty setu zdolala Keysovú.

KOMENTÁRE

Jadrové strašenie nie je v ruskom arzenáli nové

Reči o atómovej vojne majú na Západe vyvolať strach z Ruska. Ich adresátom sú aj Rusi zvyknutí na život v hystérii militarizmu.


Už ste čítali?